SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 podporí výskumno-inovačné aktivity zamerané na koronavírus

Aktualita

Európska komisia oznámila, že uskutočňuje svoj záväzok investovať 1 mld. EUR zo zdrojov programu Horizont 2020 do výskumno-inovačných aktivít zameraných na boj s ochorením COVID-19, ktorý dala dňa 4. mája 2020 pri príležitosti spustenia iniciatívy Coronavirus Global Response. V nadväznosti na tento záväzok Európska komisia dňa 17. mája 2020 upravila pracovný program Horizont 2020 na rok 2020.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelanie a mládež, uviedla, že program Horizont 2020 preukázal svoju vysokú hodnotu a flexibilitu pri riešení krízy spojenej s koronavírusom. Financovanie vo výške 1 mld. EUR už podporuje spoločné úsilie pri testovaní, liečení a prevencii ochorenia COVID-19.

Aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 umožňuje použiť prostriedky vo výške 641 mil. EUR, ktoré sa považujú za časť záväzku vo výške 1 mld. EUR, pomocou interného presunu prostriedkov v rámci rozpočtu programu. Využijú sa zatiaľ nealokované prostriedky z jednotlivých pracovných programov programu Horizont 2020 a tiež spätné toky z ďalších finančných nástrojov.

Kľúčové podporené aktivity sú nasledujúce:

  • 400 miliónov EUR v rámci prístupu k rizikovému financovaniu pre finančný nástroj InnovFin pre infekčné choroby (InnovFin Infectious Diseases Financial Facility), ktorý implementuje Európska investičná banka (EIB). EIB tak bude môcť podporiť investície vo fáze pred komerčným využitím v oblasti infekčných chorôb.
  • 172 miliónov EUR na financovanie ďalších výskumných a inovačných činností zameraných na pandémiu koronavírusu a na rozšírenie sľubných projektov, ktoré už prebiehajú v súčasnosti.
  • 50 miliónov EUR na dodatočnú podporu koalície CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation), predovšetkým na vývoj očkovacích látok.
  • 15,5 milióna EUR na zriadenie výskumnej infraštruktúry pre výskum v oblasti zdravia obyvateľstva (Population Health Information Research Infrastructure) s cieľom zhromažďovať a sprístupňovať údaje, ktoré môžu podporiť výskum a politické rozhodnutia. 
  • 3,5 milióna EUR na zavedenie inovatívnych riešení robotiky v zdravotníctve.

Ďalšie aktivity

Dodatočné financovanie prelomových inovácií bolo mobilizované prostredníctvom schémy Akcelerátor Európskej rady pre inovácie (EIC), excelentným projektom, ktoré nebolo možné financovať bolo udelené ocenenie Seal of Excellence a najsľubnejšie nápady identifikované počas podujatia EUvsVirus pan-EU Hackathon budú môcť získať podporu a mentoring pomocou akceleračných služieb EIC a platformy EIC Covid-19 Challenge Platform.

Celú správu nájdete tu.

Viac informácií: