SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Počas európskeho hackathonu #EUvsVirus vznikli priekopnícke riešenia pre boj s COVID-19

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Výskum Covid-19
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života


Vyše 20.900 účastníkov z celej EÚ aj mimo nej sa počas víkendu v dňoch 24. – 26. apríla 2020 zapojilo do celoeurópskeho hackathona #EUvsVirus, so zámerom využiť svoj čas, talent a podnikateľské nápady a pomôcť Európe zotaviť sa z pandémie koronavírusu. Podujatie podporil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Výsledkom podujatia je viac ako 2.150 riešení v oblastiach zdravie a život (898), kontinuita podnikania (381), práca a vzdelávanie na diaľku (270), sociálna a politická súdržnosť (452), digitálne financovanie (75) a ďalšie výzvy (83). Na podujatí, ktorého sa zúčastnilo vyše 380 dobrovoľníkov, 2.400 mentorov a viac ako 800 partnerov, sa stretli obyvatelia 141 rôznych štátov sveta. Zo Slovenska sa do podujatia zapojilo 145 účastníkov a bolo predložených 8 riešení.

K zotaveniu Európy po pandémii by malo prispieť 117 inovačných riešení, ku ktorým prispeli aj slovenskí riešitelia. Európska komisia zároveň vyhlásila 6 hlavných víťazov (za každú z oblastí) a 37 víťazov (za každú z výziev). Autori víťazných riešení budú pozvaní, aby sa pripojili k platforme Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council): EIC COVID, ktorej zámerom je uľahčiť spojenie s koncovými používateľmi, akými sú napr. nemocnice, a poskytnúť prístup investorom, nadáciám a iným finančným príležitostiam z celej EÚ.

V nasledujúcich týždňoch bude vyvíjaná snaha pre získanie zdrojov potrebných pre rozvoj a šírenie víťazných nápadov. Aj s týmto zámerom organizuje Európska komisia od 22. do 25. mája 2020 nadväzujúce „match-makingové“ podujatie tzv. Matchathon, na ktoré budú pozvaní potenciálni investori, partneri a najlepšie hodnotené tímy hackathonu #EUvsVirus.