SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Globálna reakcia na koronavírus: na všeobecný prístup k vakcínam sa podarilo získať 7,4 miliardy eur

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia dňa 4. mája 2020 zaregistrovala 7,4 miliardy eur, čo zodpovedá sume 8 miliárd amerických dolárov, v prísľuboch od darcov z celého sveta počas darcovskej konferencie v rámci globálnej reakcie na koronavírus. Je v nich zahrnutý aj prísľub Komisie vo výške 1,4 miliardy eur. Táto suma takmer dosahuje pôvodný cieľ vo výške 7,5 miliardy eur a je solídnym východiskovým bodom celosvetového darcovského maratónu, ktorý sa začal práve 4. mája 2020. Cieľom je vyzbierať významné finančné prostriedky na zabezpečenie spoločného vývoja a všeobecného zavedenia diagnostiky, liečby a vakcín v súvislosti s koronavírusom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v tejto súvislosti uviedla, že vlády a globálne zdravotnícke organizácie spojili sily v boji proti koronavírusu. S takýmto odhodlaním sme na dobrej ceste k vývoju, výrobe a zavedeniu vakcíny pre všetkých. Toto je však len začiatok a darcovský maratón bude pokračovať.

Súvislosti

Darcovskú konferenciu zvolali spoločne Európska únia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko (aj ako nadchádzajúca predsednícka krajina G20) Japonsko, Saudskoarabské kráľovstvo (aj ako súčasná predsednícka krajina G20), Nórsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo. Iniciatíva je reakciou na výzvu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a skupiny aktérov v oblasti zdravia na globálnu spoluprácu pri zrýchlenom vývoji, výrobe a spravodlivom globálnom prístupe k novým základným zdravotníckym technológiám v boji s koronavírusom. Iniciatíva globálnej reakcie na koronavírus sa skladá z troch partnerstiev zameraných na testovanie, liečbu a prevenciu, ktoré sú podporované pomocou posilňovania systémov zdravotnej starostlivosti Viac informácií tu.

Prebiehajúci darcovský maratón

4. máj 2020 bol začiatkom procesu mobilizácie ďalších zdrojov. Pôvodný cieľ vo výške 7,5 miliardy eur nebude stačiť na zabezpečenie distribúcie zdravotníckych technológií na boj s koronavírusom na celom svete, pretože tá sa sebou prináša významné náklady na výrobu, obstaranie a distribúciu.

Na podporu snáh o dosiahnutie cieľov globálnej reakcie na koronavírus Európska komisia vyčleňuje 1 miliardu eur vo forme grantov a 400 miliónov eur vo forme záruk prostredníctvom prehodnotenia priorít programu Horizont 2020 (1 miliarda eur), RescEU (80 miliónov eur), nástroja núdzovej podpory (150 miliónov eur) a vonkajších nástrojov (170 miliónov eur).

Koalícia CEPI dostane 100 miliónov eur a Svetová zdravotnícka organizácia 158 miliónov eur. Výzvy EÚ na predkladanie návrhov a nadväzujúcich projektov v rámci programu Horizont 2020 sa zosúladia s cieľmi troch partnerstiev a budú podliehať otvorenému prístupu k údajom. Financovanie v rámci systému RescEU bude určené na obstarávanie, vytváranie zásob a distribúciu vakcín, liečebných prípravkov a diagnostických prostriedkov.

Darcovia sa vyzývajú, aby naďalej poskytovali príspevky na globálnu reakciu na koronavírus. Môžu si zvoliť, ktorú prioritu chcú podporiť – testovanie, liečbu alebo prevenciu. Môžu podporiť aj horizontálne činnosti v rámci globálnej reakcie na koronavírus, ktorých cieľom je pomôcť systémom zdravotnej starostlivosti na celom svete čeliť pandémii.

Komisia čoskoro oznámi, ako sa dnes vybrané prostriedky rozdelia a koľko sa vyčlení na vakcíny, liečebné prípravky, diagnostické prostriedky a na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s COVID-19. 

Ďalšie kroky

Globálna reakcia musí zahŕňať aj občiansku spoločnosť a globálnu komunitu občanov. Európska komisia preto spája sily s mimovládnymi organizáciami, ako sú napríklad Global Citizen (Globálny občan) a iní partneri.

Na globálnom samite o vakcínach, ktorý 4. júna zorganizuje Gavi, Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, sa zmobilizujú ďalšie finančné prostriedky na ochranu budúcej generácie pomocou vakcín. Keďže sa svet spolieha na to, že vďaka práci aliancie Gavi budú vakcíny sprístupnené všade, pre úspech globálnej reakcie na koronavírus bude rozhodujúce doplnenie jej zdrojov.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Príspevky jednotlivých krajín, vrátane Slovenska, si môžete prezrieť pomocou interaktívnej mapy tu.

Viac informácií: