SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Platforma EIC COVID-19 Challenge pre účastníkov podujatia EUvsVirus Hackathon

Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19
Jean-Eric Paquet (@JEPaquetEU) | Twitter

Po uskutočnení podujatia s názvom EUvsVIRUS Hackathon spustila Európska komisia spustila novú platformu s názvom „EIC COVID-19 Challenge Platform“.

Platforma poskytuje priestor pre spoluprácu, v rámci ktorej môžu verejní a súkromní obstarávatelia, miestne, regionálne alebo národné organizácie a agentúry vytvárať výzvy a inovátori, spoločnosti a výskumní pracovníci môžu prezentovať svoje riešenia. Sponzori majú možnosť prisľúbiť svoju podporu daným projektom.

V nadväznosti na úspech hackatónu sa v dňoch 21. až 28. mája pod patronátom komisárky Mariye Gabriel a Európskej rady pre inovácie (EIC) konalo podujatie s názvom „EUvsVirus Matchathon“. Podujatie zhromaždilo 120 víťazných riešení z predchádzajúceho hackatónu s viac ako 458 partnermi vrátane investorov, podnikov, verejných orgánov, akademickej obce a výskumných inštitúcií z 40 krajín. Podujatie sprostredkovalo spolu 2235 partnerstiev, do užšieho výberu sa dostali aj dva projekty so slovenskou účasťou.

Výzvy na novej platforme sú zoskupené do štyroch oblastí (zdravie a život, kontinuita podnikania, práce a vzdelávania na diaľku a digitálne financovanie).

Platforma ponúka služby určené na pomoc všetkým relevantným účastníkom hackathónu aj možnosť naďalej spolupracovať a prinášať inovatívne a rýchle riešenia.

Platforma je k dispozícii tu.

Viac informácií: