SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Deň koordinátorov programu Horizont Európa: Riadenie grantov

Podujatia

Záujemcovia majú možnosť získať užitočné informácie o administratíve a projektovej implementácií HE vrátane implementácie zmien Grantovej dohodyzmien podávania správ a platieb. Webinár je určený najmä novým koordinátorom projektov v rámci programu Horizont Európa. Podujatie sa uskutoční online a nie je potrebná predchádzajúca registrácia.

Program dňa:

  • 9:30      Privítanie a agenda
  • 9:40      Zmeny, právny základ
  • 10:10    Zmeny, obchodný proces a IT nástroj
  • 10:50    Otázky a odpovede: zmeny
  • 11:00    Podávanie správ a platby, právny základ
  • 11:30    Podávanie správ a platby, obchodný proces a IT nástroj
  • 12:00    Otázky a odpovede: podávanie správ a platby
  • 12:10    Mechanizmus vzájomného poistenia
  • 12:35    Otázky a odpovede: mechanizmus vzájomného poistenia
  • 12:40    Ukončenie stretnutia

Viac informácií:

Stránka podujatia

Zverejnené: 18.4.2023, slord