SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výborný výsledok slovenských vysokých škôl v iniciatíve Európske univerzity

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti
Grafika: Erasmus+ Slovensko

Dňa 9. júla 2020 boli zverejnené výsledky druhého kola pilotnej fázy iniciatívy Európske univerzity (EUN), ktorej cieľom je prostredníctvom prehĺbenia spolupráce vytvorením nadnárodných aliancií vysokoškolských inštitúcií v Európe prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Spomedzi 62 žiadateľov bolo vybraných 24 nových aliancií Európskych univerzít, ktoré zahŕňajú 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 26 členských štátov a ďalších krajín zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ (Turecko, Srbsko, Nórsko, Island). Na realizáciu svojich plánov dostane každá aliancia 5 miliónov z programu Erasmus+ a 2 milióny z programu Horizont 2020 na obdobie troch rokov.

Vynikajúcou správou pre Slovensko je, že svoje zastúpenie medzi 24 prestížnymi alianciami univerzít majú aj 3 slovenské vysoké školy. Tento úspech zaznamenali:

  1. Univerzita Komenského v Bratislave – aliancia ENLIGHT (European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education Transformation) spoločne s univerzitnými partnermi z Belgicka, Írska, Francúzska, Nemecka, Holandska, Estónska, Španielska a Švédska.
  2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – aliancia INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTY Alliance) spoločne s univerzitnými partnermi z Fínska, Bulharska, Grécka a Holandska.
  3. Technická univerzita v Košiciach – aliancia ULYSSEUS (An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future) spoločne s univerzitnými partnermi z Fínska, Rakúska, Francúzska, Talianska a Španielska.

Všetkým trom slovenským vysokým školám srdečne blahoželáme.

24 nových aliancií Európskych univerzít zložených zo 165 vysokoškolských inštitúcií doplní 17 aliancií  zahŕňajúcich 114 vysokoškolských vybraných v rámci prvej pilotnej výzvy v roku 2019.

Do druhej výzvy sa celkovo zapojilo osem slovenských univerzít, čo predstavuje štvornásobný nárast oproti roku 2019.

Do predchádzajúcej výzvy EUN sa zapojili dve slovenské univerzity, avšak vybraná nebola ani jedna. Následne s cieľom podporiť zapojenie a úspešnosť našich univerzít sa dňa 12.11.2019 v Bratislave v rámci informačného dňa pre vysoké školy konal i špecializovaný seminár k Európskych univerzitám, ktorý zorganizoval SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou.

Okrem Slovenska sa tento rok podarilo uspieť i inštitúciám z ďalších troch krajín, ktoré minulý rok nemali v EUN zastúpenie: Bulharsko (5), Estónsko (3) a Luxembursko (1). Do druhého kola EUN sa nezapojila Malta, ktorej univerzita uspela už v roku 2019. Najväčšie zastúpenie budú mať veľké ČŠ ako Nemecko (20), Francúzsko (16), Španielsko (13), Taliansko (12). U našich partnerov z V4 sa v ČR presadili 3 inštitúcie, v Maďarsku 6 a v Poľsku uspelo 5 inštitúcií. V rámci návrhu na nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 by mali byť Európske univerzity pevnou súčasťou programu Erasmus+, a podporované i z programu Horizon Europe a iných nástrojov EÚ.

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z celej EÚ, ktoré zdieľajú dlhodobú stratégiu a podporujú európske hodnoty a identitu. Cieľom iniciatívy je výrazne posilniť mobilitu študentov a zamestnancov. S finančnou podporou z programov Erasmus+ a Horizont 2020 prispievajú tieto univerzity k zlepšeniu kvality, začlenenia, digitalizácie a atraktívnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií:

Pozrite si aj: