SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Študent/ka magisterského štúdia? Staňte sa pozorovateľom hodnotiacich procesov programu Horizont Európa

Aktualita

V kontexte Európskeho roku mládeže 2022 spúšťa Európska komisia výzvu na vyjadrenie záujmu stať sa mladým pozorovateľom rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizontu Európa.

Táto nová iniciatíva s názvom „Horizon Europe Young Observers“ ponúka študentom magisterského štúdia možnosť nadobudnúť jedinečné zručnosti spojené s hodnotením návrhov. To znamená, že študenti získajú priamu skúsenosť s tým, ako EÚ vyberá projekty na financovanie. Rovnako získajú prehľad o možnostiach, ktoré ponúkajú rôzne programy financovania Európskej únie.

Prihlášku môžu podať študenti, ktorí sú v súčasnosti zapísaní na magisterskom štúdiu v akomkoľvek odbore na univerzite v členskom štáte EÚ. Študenti zo znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín sú osobitne vyzvaní na prihlásenie.

Výberový proces bude prebiehať kontinuálne a zostáva otvorený až do 14. decembra 2022.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 5.4.2022, slord