SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Veda so spoločnosťou a veda pre spoločnosť

Cieľom programu je budovanie efektívnej kooperácie medzi vedou a spoločnosťou, s úmyslom získať nové talenty pre vedeckú kariéru a zlúčiť vedeckú excelentnosť so sociálnym povedomím a zodpovednosťou.

Ďalšie informácie vrátane pracovného programu 2018 – 2020.