SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Workshop EIP-AGRI: „Smerom k uhlíkovo neutrálnemu poľnohospodárstvu“ sa uskutoční na jar 2021

Podujatia

  • Typ podujatia
    Workshop
  • Organizátor
    Európska komisia, EIP AGRI
  • Štát
    Estónsko

Workshop s názvom „Towards carbon neutral agriculture“ (Smerom k uhlíkovo neutrálnemu poľnohospodárstvu), ktorý organizuje Európska komisia a Európske inovačné partnerstvo pre poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť (EIP-AGRI) v Estónsku bol presunutý na jar 2021 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a presný dátum bude určený neskôr.

Účasť na podujatí je možná len na základe osobnej pozvánky, účastníci sa prihlasovali na základe otvorenej výzve na vyjadrenie záujmu.

Podujatie poskytne priestor pre prepojenie a zdieľanie existujúcich skúseností medzi projektami zameranými na inovatívne riešenia, poľnohospodárske systémy a postupy prospievajúce vyvažovaniu bilancie emisií škodlivých skleníkových plynov produkovaných európskymi poľnohospodárskymi systémami.

Cieľom akcie je podpora osvojovania uhlíkovo neutrálnych poľnohospodárskych postupov, ktoré prinášajú ďalšie environmentálne prínosy, akým je napríklad zvýšená biodiverzita.

Viac informácií o workshope, vrátane programu, je k dispozícii tu.