SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Webinár: Transitioning to new energy systems: What impact will it have on society and on our lives?

Podujatia

 • Začiatok
  11.10.2021, 14:00
 • Koniec
  11.10.2021, 16:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  SAPEA
 • Miesto konania
  Online

Dávame Vám do pozornosti webinár s názvom „Prechod na nové energetické systémy: Aký to bude mať vplyv na spoločnosť a náš život?“, ktorý sa bude konať online dňa 11.10.2021 o 14:00.

Najnovšiu správu IPCC (zverejnenú začiatkom augusta) označila OSN za „červený kód pre ľudstvo“. Píše sa v nej, že zmena klímy je rozsiahla, rýchla a každým dňom sa zintenzívňuje. Každý teraz čaká na celosvetovú novembrovú konferenciu o klíme COP26, lebo tu sa ukáže, ako jednotlivé štáty zareagujú na toto najnovšie varovanie.

Európska zelená dohoda (The European Green Deal) sa zameriava na to, aby sa Európa do roku 2050 stala nulovým čistým emitentom skleníkových plynov. To si vyžaduje prechod európskeho energetického systému od fosílnych palív k nízko-uhlíkovým alebo obnoviteľným zdrojom energie. V tejto súvislosti skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (the European Commission’s Group of Chief Scientific Advisors) v lete tohto roku uverejnila vedecké stanovisko, v ktorom adresuje výzvy spojené s týmto prechodom. Tieto výzvy vychádzajú z preskúmania dôkazov vykonaného konzorciom európskych akadémií SAPEA.

Prechod na novú energetiku nie je len o nových technológiách a inováciách. Aj náš súčasný životný štýl prispieva k problémom v oblasti energetiky a klímy. Prechod na iné energetické systémy preto ovplyvní každého z nás. Zmena však musí byť spravodlivá a inkluzívna. Vyžaduje si zapojenie verejnosti a aktívnu účasť celej spoločnosti.

Registrácia na webinár prebieha tu.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Zverejnené 13.9.2021, slord