SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Webinár na tému problematiky spolufinancovania európskych partnerstiev

Podujatia

Európska komisia spolu s agentúrou ERA-LEARN organizuje webinár zameraný na výzvy spojené s vykonávaním „dodatočných činností“ v rámci spolufinancovaných európskych partnerstiev. Webinár je naplánovaný na 24. januára na 9:30 – 13:00 a je určený zástupcom týchto partnerstiev a zainteresovaným stranám.

Ciele:

  • Vysvetlenie pojmu „dodatočné činnosti“ s prezentáciou Európskej komisie;
  • Predstavenie úspešného príkladu vykonávania týchto činností z existujúceho partnerstva;
  • Uskutočnenie dvoch simulácií s cieľom poskytnúť praktické poznatky.

Diskusné zasadnutie:

Súčasťou podujatia bude interaktívne zasadnutie, na ktorom budú účastníci diskutovať o spoločných výzvach a vymieňať si skúsenosti, čo umožní výmenu osvedčených postupov medzi partnerstvami.

Zapojenie publika:

Koordinátori partnerstiev sa budú aktívne zapájať do diskusií, zatiaľ čo ostatní účastníci sa môžu zúčastniť v režime „počúvania“ a využiť chat na pripomienky.

Tento webinár slúži ako hlavná platforma na spoluprácu a vzdelávanie sa s cieľom zvýšiť efektívnosť a realizáciu ďalších činností v rámci spolufinancovaných európskych partnerstiev.

Registrácia

Viac informácií

Zverejnené 12.1.2023, slord