SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Rodová rovnosť v európskom výskume, vývoji a inováciách

Podujatia

 • Začiatok
  02.09.2021, 16:00
 • Koniec
  02.09.2021, 17:30
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  NethER; TNO
 • Miesto konania
  online

Dňa 02.09. 2021 sa od 16:00 uskutoční webinár s názvom „Rodové hľadisko v európskom výskume, vývoji a inováciách“. Podujatie organizuje Styčná kancelária Holandska pre výskum a vzdelávanie (NethER) organizovaný v spolupráci s Holandskou organizáciou pre aplikovaný výskum (TNO).

Webinár bude venovaný témam rodového hľadiska v európskej politickej agende v oblasti výskumu, vývoja a inováciách. Na podujatí budú taktiež prezentované témy, ako čo najefektívnejšie integrovať rodový rozmer do projektov zameraných na výskum, vývoj a inovácie či napríklad, ako môžu znalostné inštitúcie podporiť rodovú rovnosť a rodovo vyvážené inovácie.

Viac informácií o podujatí získate TU a bezplatne sa môžete registrovať TU.