SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvý informačný deň a networking CBE JU

Podujatia

 • Začiatok
  07.06.2022, 00:00
 • Koniec
  07.06.2022, 00:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  CBE JU

Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU) je partnerstvo Európskej únie a konzorcia Bio-based Industries (BIC) vo výške 2 miliárd EUR, ktoré financuje projekty na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu na báze biologických látok v Európe.

Spoločný podnik CBE funguje podľa pravidiel programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inovácie, na obdobie 2021 – 2031. Partnerstvo nadväzuje na úspech svojho predchodcu, spoločného podniku pre biopriemysel (BBI JU), a zároveň rieši aktuálne výzvy, ktorým toto odvetvie čelí.

Prvý informačný deň a networkingové podujatie CBE JU sa uskutoční 7. júna 2022 online.

Zúčastnite sa na tomto podujatí, aby ste sa dozvedeli o výzve na predkladanie návrhov projektov CBE JU v roku 2022 a stretli sa s ďalšími potenciálnymi žiadateľmi.

Na podujatí vystúpia rečníci z programovej kancelárie CBE JU, BIC a Európskej komisie, ktorí predstavia nové partnerstvo, jeho strategický výskumný a inovačný program, ako aj témy výziev a spôsob podávania žiadostí do výzvy.

Informačný deň sa bude vysielať online a účastníci budú mať možnosť klásť otázky pred podujatím a počas neho počas vyhradených sekcií otázok a odpovedí.

Záznam z informačného dňa bude k dispozícii po skončení podujatia na webovej stránke a kanáli YouTube CBE JU.

Pripojte sa aj k sieťovej platforme CBE JU

Uvažujete o podaní žiadosti do výzvy na predkladanie návrhov projektov CBE JU 2022? Pripojte sa k sieťovej platforme CBE JU, aby ste mohli predložiť svoj nápad na projekt, hľadať partnerov a ponúkať svoje služby, a čo je dôležitejšie, nadviazať kontakt s ostatnými členmi komunity CBE JU!

Druhá časť informačného dňa bude venovaná nadväzovaniu kontaktov. Zaregistrovaní účastníci si môžu dohodnúť stretnutia na platforme pre vytváranie sietí CBE JU od 7. júna popoludní až do ukončenia výzvy.

Viac informácií o informačnom dni a návrh programu nájdete tu.

Zverejnené 10.5.2022, slord