SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvé európske misijné fórum

Podujatia

 • Začiatok
  25.01.2023, 09:30
 • Koniec
  25.01.2023, 16:30
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  Rakúska agentúra na podporu výskumu
 • Miesto konania
  online

Prvé európske misijné fórum bude organizovať Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) v rámci projektu TRAMI financovaného EÚ 25. januára 2023 ako online podujatie.

Európske misijné fórum spojí všetky zainteresované strany a skupiny aktérov misií EÚ vrátane vládnych aktérov, občianskej spoločnosti, podnikov a sektora výskumu a inovácií, ktorým predstaví európsku misijnú sieť širšej verejnosti. Účastníci budú mať tak jedinečnú príležitosť dozvedieť sa aj o iných aktéroch misií EÚ mimo svojich obvyklých sietí.

Program Európskeho fóra misií sa zameriava na transformačný politický prístup misií EÚ: poskytuje platformu na výmenu informácií a vzájomnú interakciu s cieľom podporiť všetky zainteresované strany na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni pri úspešnom vykonávaní misií EÚ.

Viac informácií: Prvé európske misijné fórum+registrácia

Zverejnené: 6.12.2022, slord