SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Predchádzanie chybám pri vykazovaní personálnych nákladov v grantoch programu Horizont 2020

Podujatia

Program dňa:

  • 10:00      Privítanie a agenda

                (Peter HÄRTWICH (RTD.H3))

  • 10:05      Personálne náklady H2020 v kocke

                (David MEJUTO GAYOSO (RTD.H1), [prezentácia]

  • 10:35      Predchádzanie chybám pri vykazovaní personálnych nákladov v grantoch H2020

                Sorin SERBAN (RTD.H2), [prezentácia]

  • 11:05      Diskusia s otázkami a odpoveďami
  • 12:00      Ukončenie stretnutia

Viac informácií:

Zverejnené: 19.9.2022, slord