SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Partnership Stakeholder Forum 2023

Podujatia

 • Začiatok
  05.12.2023, 09:00
 • Koniec
  06.12.2023, 18:00
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  DG RTD a ERA Learn
 • Štát
  Belgicko

Druhý ročník partnerského fóra v Bruseli, ktorý organizuje Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie Európskej komisie (DG RTD) s podporou ERA LEARN, má ambíciu spojiť komunitu zainteresovaných strán európskeho partnerstva. Toto podujatie slúži ako platforma pre diskusie o politikách a o praktických záležitostiach súvisiacich s európskymi partnerstvami. Okrem toho poskytne priestor na vytváranie sietí, rozšírenie angažovanosti a zdieľanie skúseností.

Ciele podujatia:

 • Preskúmať súčasný stav implementácie európskych partnerstiev, ktoré sa začali v rámci prvého strategického plánu, ako aj prvé poznatky získané z priebežného hodnotenia rámcového programu Horizont Európa;
 • Predstaviť a prediskutovať rozšírenie portfólia partnerstiev v rámci druhého strategického plánu;
 • Uskutočniť prvú výmenu názorov o európskych partnerstvách v nasledujúcom rámcovom programe;

Podujatie bude mať formát plenárnych a paralelných zasadnutí, ktoré sa budú zaoberať relevantnými otázkami. V rámci podujatia bude možné aj nadväzovať nové kontakty.

O európskych partnerstvách

Európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií boli zavedené do európskeho výskumného ekosystému s cieľom rozvinúť Európsky výskumný priestor (ERA)  . Ich cieľom je mobilizovať verejné a súkromné zdroje a zlepšiť a urýchliť vývoj a zavádzanie nových inovačných riešení v rôznych odvetviach.

Európske partnerstvá sú navrhnuté tak, aby:

 • znižovali fragmentáciu výskumno-inovačného ekosystému v Európe;
 • pomáhali vyhnúť sa duplikácii úsilia;
 • posilnili konkurencieschopnosť hospodárstva štátov EÚ;

V novom systéme sú partnerstvá rozdelené do troch kategórií, podľa ktorých sa rozlišuje ich fungovanie :

1. Spoločne programované (Co-programmed European Partnerships)

2. Spolufinancované (Co-funded European Partnerships)

3. Inštitucionalizované (Institutionalised European Partnerships)

Ďalšie informácie  budú čoskoro k dispozícii.

Tlačová správa ERA LEARN

Zverejnené, 20.10.,  slord