SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Online workshop: „Research Infrastructures shaping EOSC“

Podujatia

 • Začiatok
  06.10.2020, 09:45
 • Koniec
  07.10.2020, 16:15
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  Pracovná skupina ESFRI pre EOSC, klastrové projekty EOSC, sekretariát EOSC, projekt StR-ESFRI2, ESFRI, Európska komisia

V dňoch od 6. do 7. októbra 2020 sa uskutoční v poradí druhý workshop s názvom „Research Infrastructures shaping EOSC“. Vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov fyzických konferencií z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rok uskutoční workshop virtuálnou formou.

Cieľom workshopu je prepojiť aktérov Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) so zástupcami samotných európskych výskumných infraštruktúr združených v rámci ESFRI a zainteresovanými stranami Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud, EOSC).

Hlavným cieľom tohto prepojenia je predstaviť a lepšie pochopiť koncept EOSC a pridanú hodnotu pre jeho používateľov. Cieľom je tiež zabezpečiť optimálne združenie klastrov/výskumných infraštruktúr ESFRI s EOSC. V rámci workshopu bude predstavený aj najnovší vývoj v riadení ďalšej fázy EOSC v technických oblastiach, aby mohli tematické infraštruktúry aktívne prispievať k prebiehajúcemu dialógu a prijímať podložené rozhodnutia.

Plenárne zasadnutia workshopu budú otvorené pre širokú verejnosť. Súčasťou podujatia budú aj stretnutia zamerané na spätnú väzbu od komunity. Účasť však bude obmedzená na jednu osobu na projekt / iniciatívu.

Registrácia je preto povinná a vykonať ju môžete prostredníctvom online formulára najneskôr do 25. septembra 2020. Registráciu je potrebné vykonať aj v prípade, že ste sa už predbežne zaregistrovali počas leta 2020.

Viac informácií o cieľoch, koncepcii a návrhu programu workshopu pripraveného programovým výborom nájdete na stránke podujatia. V prípade otázok neváhajte kontaktovať StR-ESFRI tím.