SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Online informačné stretnutie ohľadom druhej výzvy MSCA Staff Exchanges

Podujatia

Druhá výzva v rámci akcie „Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges“ programu Horizont Európa je otvorená na podávanie nových návrhov do 8.3.2023. V rámci toho sa 7.12.2022 uskutoční online informačné stretnutie pre verejné či súkromné organizácie a ich zamestnancov z hľadiska výskumu a inovácií, prenosných zručností a kompetencií, ako aj medzisektorového a medzinárodného pôsobenia.

Pracovníci Európskej komisie, Európskej výkonnej agentúry pre výskum a úspešní prijímatelia poskytnú užitočné informácie ohľadom podávania žiadostí, zložení konzorcií a o možnostiach financovania.

Stretnutie prebehne  v angličtine a je bezplatné. Nie je potrebné sa naň registrovať. Viac informácií môžete nájsť na tejto stránke.

Zverejnené 14.11.2022, Slord