SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Najväčšie podujatie pre technologické startupy v Európe-VIVATECHNOLOGY

Podujatia

  • Začiatok
    15.06.2022
  • Koniec
    18.06.2022

Podujatie VIVATECHNOLOGY predstavuje tzv. Katalyzátor na synergiu a spoluprácu technologického priestoru a podnikania. Práve unikátnym zameraním tejto akcie sa snažia organizátori dosiahnuť spojenie výskumníkov so startupmi a pretavenie najnovších objavov do praxe.

VivaTech každoročne spája v Paríži alebo online podnikateľov, startupy, investorov, výskumníkov a inovátorov s cieľom podnietiť pozitívne zmeny v podnikaní a spoločnosti.

VivaTech má globálny charakter a spája účastníkov z viac ako 149 krajín sveta.

Okrem spájania VivaTech ponúka aj praktické ponorenie sa do sveta technológií ako napríklad komunikácia s robotmi, virtuálna realita, bližšie neklasifikovaný software alebo hardware.

Podujatie VivaTech je určené najmä pre výskumníkov alebo startupy, čo však nevylučuje aj návštevníkov z iných odvetví.

Viac informácií :

Stránka VIVATECHNOLOGY

Zverejnené 13.05.2022,slord