SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Matchmakingové podujatie pre Klaster 5 Klíma, energetika a mobilita Horizon Europe

Podujatia

 • Začiatok
  19.10.2021, 09:30
 • Koniec
  19.10.2021, 13:30
 • Typ podujatia
  Brokerage event
 • Organizátor
  The European Office of Cyprus – Brussels Office, NCBR Office in Brussels – Business & Science Poland, SBRA, Eötvös Loránd University, NRDIO
 • Miesto konania
  Online

Dňa 19. októbra 2021 od 9:30 do 13:30 sa uskutoční online matchmakingové pre oblasť Klíma, energetika a mobilita (Klaster 5) programu Horizon Europe. Podujatie sa zameria na výskumnú a inovačnú komunitu Cypru, Grécka, Poľska, Slovinska a Maďarska, ale je otvorené aj pre všetkých záujemcov z ďalších európskych krajín.

Cieľom podujatia je vybudovať platformu pre všetkých, aby sa mohli podeliť o svoje nápady a nájsť partnerov pre budúce konzorciá vo výzvach programu Horizon Europe, s osobitným zameraním na klaster 5 v rámci tém súvisiacich s energetikouenergetické systémy, siete a skladovanie; obnoviteľná energia, zachytávanie, využívanie a skladovanie uhlíka, efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie (vrátane energeticky efektívnych budov).

Zaregistrovať sa môžete buď ako účastník (s možnosťou vypočuť si prezentácie), alebo ako prezentujúci (kde máte jedinečnú možnosť predniesť 3-minútovú pitch prezentáciu o svojich nápadoch a kooperačnom potenciáli).

Pre jednu inštitúciu bude možná len 1 prezentácia. Keďže počet možných miest na prezentácie je obmedzený, organizátori si vyhradzujú právo výberu prezentujúcich. Prezentujúci dostanú podrobnejšie informácie o očakávanej štruktúre a obsahu svojich pitch prezentácií po registrácii.

Registrácia je otvorená do 13.10.2021. Zaregistrovať sa môžete tu.

Ďalšie informácie nájdete na webstránke podujatia.