SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Konferencia “Farm to fork strategy: What role for Agri-Innovation?”

Podujatia

 • Začiatok
  23.02.2021, 15:30
 • Koniec
  23.02.2021, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  The European Landowners‘ Organization a Corteva Agriscience

Dňa 23.2.2021 sa uskutoční online konferencia s názvom Stratégia „Farm to Fork“ („z farmy na stôl“): Akú rolu zohrávajú inovácie v poľnohospodárstve?

Hostiteľom a moderátorom podujatia bude europoslanec Martin Hlaváček (CZ). Organizátorom je The European Landowners‘ Organization v spolupráci s americkou spoločnosťou pre poľnohospodárske chemikálie Corteva Agriscience.

Stratégia „z farmy na stôl“ vyjadruje ambície Európskej komisie zabezpečiť spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém, a preto je dôležitým pilierom Európskej zelenej dohody.

Hlavným rečníkom bude politický koordinátor jednotky zodpovednej za Stratégiu Farm to Fork, Luis Vivas-Alegre z Generálneho riaditeľstva EK pre zdravie a bezpečnosť potravín. Na dvoch panelových zasadnutiach sa taktiež zúčastnia zainteresované strany z priemyslu, vedy a združení.

Registrácia na toto online podujatie je bezplatná.

Viac informácií: