SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

International Aerospace Days – Virtual Matchmaking

Podujatia

  • Začiatok
    13.05.2020, 00:00
  • Koniec
    15.05.2020, 00:00
  • Typ podujatia
    Brokerage event

Centrum vedecko-technických informácií SR akopartner celoeurópskej siete na podporu internacionalizácie podnikania Enterprise Europe Network si Vás dovoľuje pozvať na online brokerage podujatie International Aerospace Days – Virtual Matchmaking. Podujatie nahrádza pôvodne plánované podujatie Innovation and Leadership in Aerospace 2020, ktoré sa malo uskutočniť v Berlíne.

Cieľom podujatia bude prepojiť regionálnych aj medzinárodných hráčov zo sektora letectva a vesmíru nie len z Európy ale aj iných štátov. Bude sa konať v režime online v termíne od 13. do 15. mája 2020 na základe vopred dohodnutých bilaterálnych stretnutí. Hlavným organizátorom sú organizácie aktívne v tomto sektore z regiónu Brandenbursko, účasť organizácií na B2B zabezpečuje celoeurópska sieť Enterprise Europe Network.

B2B akcia je otvorená pre všetky typy účastníkov (firmy, asociácie, klastre, univerzity, výskumné inštitúcie, samosprávy, výskumníkov jednotlivcov a i.).

V prípade záujmu o účasť sa registrujte a vyplňte profil Vašej organizácie čo najskôr na webovej stránke: https://iad-berlin-2020.b2match.io/home. Stretnutie sa uskutoční, len ak ho potvrdí aj druhá strana.

!Dôležité!: prosím, pri registrácii uveďte ako Váš „Support Office“ SK – Centrum vedecko-technických informácií.

Registrácia je otvorená do 15. mája 2020. Momentálne je registrovaných už takmer 240 účastníkov a prebieha výber partnerov na stretnutie. Odporúčame sa preto registrovať čo najskôr.

Viac  informácií o tom, ako budú prebiehať bilaterálne stretnutia, je k dispozícii na webovej stránke podujatia: https://iad-berlin-2020.b2match.io/page-541  

Tu nájdete aj inštruktážne video, ako budú bilaterálne stretnutia prebiehať vo virtuálnom svete: https://www.youtube.com/watch?v=Mq0yNsxOUhw&feature=youtu.be

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať kolegyne z kancelárie EEN-CVTI SR:

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním profilu Vám kolegyne ochotne pomôžu.