SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Informačný webinár pre oblasť bezpečnosti programu Horizont 2020

Podujatia

Sieť SEREN4, ktorú tvoria národné kontaktné body pre oblasť bezpečnosti programu Horizont 2020, organizuje dňa 8. júla 2020 od 10:30 do 12:30 webinár s názvom “Horizon 2020 Secure Societies: Funding Opportunities & EEN/NCP Support”.

Cieľom tohto webinára je poskytnúť podrobné informácie o aktuálnych príležitostiach v rámci záverečných výziev oblasti „Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov programu Horizont 2020“ (SC7) pre umelú inteligenciu (AI), FCT a INFRA a informovať potenciálnych žiadateľov, národné kontaktné body (NCP) a poradcov EEN o tom, ako môžu tieto dve siete pomôcť žiadateľom pri hľadaní partnerov a príprave projektov.

Dotknuté témy zahŕňajú: (i) umelú inteligenciu (AI); (ii) boj proti zločinu a terorizmu (FCT) a (iii) ochranu európskej infraštruktúry a obyvateľstva žijúcich v inteligentných mestách Európy (INFRA). Aktuálny pracovný program 2018 – 2020 nájdete tu.

Jeho cieľom je tiež nasmerovať žiadateľov k takému druhu podpory, ktorú potrebujú na to, aby si našli partnerov a pripojili sa ku konzorciám, ako aj pomôcť NCP a poradcom EEN, aby boli informovaní o činnostiach druhej siete a našli spôsoby, ako účinne spolupracovať.

Prezentácie pre tento webinár poskytnú NCP pre oblasť bezpečnosti programu Horizont 2020 v rámci siete SEREN4 a predseda sektorovej skupiny EEN pre aeronautiku.

Registrácia je bezplatná a povinná. Zaregistrujte sa tu.

Viac informácií a program nájdete tu.