SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Informačný deň ku klastru 1 – Zdravie v programe Horizon Europe

Podujatia

Európska komisia organizuje oficiálny informačný deň ku klastru I – Zdravie v programe Horizon Europe. Cieľom virtuálneho podujatia je informovať (potenciálnych) uchádzačov o témach a výzvach na rok 2021 v rámci prvého pracovného programu klastra 1 – Zdravie.

Účastníci dostanú všetky relevantné informácie k pracovnému programu a k jeho šiestim destináciám zodpovedajúcim strategickému plánu:

  • Zostať zdravý v rýchlo sa meniacej spoločnosti;
  • Život a práca v prostredí podporujúcom zdravie;
  • Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami;
  • Zaistenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti;
  • Uvoľnenie plného potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť;
  • Udržiavanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného odvetvia súvisiaceho so zdravím.

Podujatie je otvorené všetkým záujemcom a nie je nutné sa registrovať. Informačný deň bude prebiehať v online forme a účastníci budú môcť posielať svoje otázky prostredníctvom online formulára priamo na stránke podujatia.

Podujatie bude vysielané na: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-1-health