SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Informačné dni Horizontu Európa – Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Podujatia

 • Začiatok
  15.12.2022, 09:00
 • Koniec
  16.12.2022, 17:30
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Miesto konania
  online

Informačné dni Európskej komisie pre Klaster 5 programu Horizont Európa sa budú konať plne virtuálne.

Na informačných dňoch budú predstavené témy výskumu a inovácií navrhnuté na rok 2023 v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2024. Potenciálnym žiadateľom poskytnú príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach financovania v rámci nového pracovného programu so zameraním na dvojitý zelený a digitálny prechod s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v Európe do roku 2050. Hlavným cieľom podujatia je zhromaždiť všetky relevantné zainteresované strany, ktoré majú v úmysle uchádzať sa o financovanie, a podporiť rozvoj konzorcií a projektových nápadov.

Pred podujatím je potrebná registrácia. Streamované zasadnutia sú prístupné po prihlásení.

Brokerage podujatie

15. decembra popoludní sa uskutoční samostatná virtuálna prezentácia a brokerage stretnutie organizované Národnými kontaktnými miestami (NCP). Brokerage zasadnutie poskytne budúcim projektovým partnerom príležitosť nadviazať kontakty prostredníctvom špecializovaných stretnutí organizovaných podľa sektorov a budú mať možnosť prezentovať svoju vlastnú organizáciu a projektové nápady.

Registrácia na podujatie je otvorená do 28. novembra do 12.00 hod.

Viac informácií:

Zverejnené: 23.11.2022, slord