SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

H2020 Green Deal Call – virtuálne partnerské podujatie

Podujatia

Kancelárie národných kontaktných bodov H2020 v Slovenskej a Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Izraeli v spolupráci s medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network a iniciatívou BIOEAST vás pozývajú na virtuálne partnerské podujatie, ktorého hlavný cieľ je predstaviť tematicky najväčšiu výzvu programu Horizont 2020 – Green Deal Call 2020!

Hlavným cieľom podujatia je osloviť subjekty, ktoré majú záujem zapojiť sa do nadchádzajúcej výzvy programu Horizont 2020 a nájsť si partnerov do konzorciálnych projektov.

Podujatie bude pozostávať z troch hlavných častí:

  • informačná časť (predstavenie a prezentácia jednotlivých tém výzvy H2020 Green Deal Call)
  • sekcia krátkych prezentácií, v rámci ktorej budú mať registrovaní účastníci možnosť predstaviť svoje pripravované projektové návrhy a osloviť tak potenciálnych partnerov pre svoje konzorcium alebo nájsť perspektívneho koordinátora.
  • brokerage event – partnerské vopred naplánované 1:1 stretnutia

Podujatie je vhodné pre kohokoľvek, kto má záujem zapojiť sa do poslednej prierezovej výzvy programu H2020, ako napríklad:

– Univerzity;
– Výskumné centrá;
– Súkromné ​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov);
– Samosprávy;
– Združenia/federácie;
– verejné/štátne inštitúcie;
– Mimovládne organizácie (NGOs);
– Klastre.

Registrácia je bezplatná a sprístupnená do 14. októbra 2020.

Všetky informácie nájdete tu.