SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Future Tech Week 2020

Podujatia

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/newsroom/twitter_image_002_63746.jpg

Európska komisia v spolupráci s FETFX organizuje druhý ročník podujatia Future Tech Week, ktorý sa bude konať virtuálne v termíne od 21. do 25. septembra 2020.

Podujatie je venované oblasti budúcich a vznikajúcich technológií (FET) a chce predstaviť projekty EIC Pathfinder (FET), ktoré určujú nové trendy v oblasti vedy, techniky a podnikania a propagujú dobré meno európskeho výskumu.

Podujatie Future Tech Week predstavuje celý rad online stretnutí zameraných na vysoko-rizikový výskum a inovácie, a to predovšetkým v súvislosti s udržateľnosťou a digitálnymi politikami Európskej komisie.

Rovnako ako v predchádzajúcom vydaní sa vybrané projekty a ich výsledky budú týkať rôznych tém: napr. umelej inteligencie a IT, zdravia a biotechnológií, energetiky a životného prostredia, nanotechnológií a nanomateriálov alebo kultúry a spoločnosti.

Podujatie Future Tech Week bude tiež súčasťou hlavnej iniciatívy Európskej únie „Research and Innovation Days 2020“, na ktorej sa stretnú tvorcovia politík, výskumníci, podnikatelia a občania s cieľom diskutovať a formovať budúcnosť výskumu a inovácií v Európe aj mimo nej.

Viac informácií: