SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EU-Startups Summit

Podujatia

20. a 21. apríla sa uskutoční ďalší ročník každoročného summitu EÚ-Startups. Na tomto exkluzívnom osobnom podujatí sa predstvia mnohé z najhorúcejších európskych startupov a spoločne sa budú učiť od najúspešnejších európskych podnikateľov súčasnosti.

Vo výstavnej hale tohtoročného EU-Startups Summitu sa predstaví viac ako 75 inovatívnych spoločností. Ak si chcete rezervovať výstavný stánok, môžete požiadať o individuálnu ponuku na tomto odkaze.

Počas summitu EU-Startups sa uskutoční aj veľká súťaž, ktorej sa zúčastní 15 najzaujímavejších európskych startupov v ranom štádiu. Predbežne vybrané startupy predstavia svoj podnikateľský nápad v 3-minútovej prezentácii pred našimi účastníkmi a odbornou porotou zloženou zo známych investorov. Víťazný startupový tím získa veľké medzinárodné zviditeľnenie, mnoho nových kontaktov s investormi a úžasný balík cien, ktorý pomôže víťaznému startupu dosiahnuť ďalšiu úroveň rastu. Fáza podávania prihlášok sa skončila 19. februára.

Na podujatie je potrebné si zakúpiť lístok na tomto odkaze

.

Viac informácií:

Zverejnené 9.3.2023, slord