SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EIC Innovation Training Workshop

Podujatia

Európska rada pre inovácie (EIC) Business Acceleration Services pozýva príjemcov podpory zo schém EIC Pathfinder (FET-Open a FET-Proactive) a v rámci programu Transition, aby sa zúčastnili na nových častiach inovačných školení, ktoré sa uskutočnia 14. – 15. februára 2022, 7. – 8. marca 2022 a 11. – 12. mája 2022

Tento dvojdňový virtuálny workshop ponúkne prostredníctvom interaktívnych sedení konkrétne obchodné nástroje, ktoré môžete okamžite implementovať počas svojej práce.

Školenie je zamerané na komercializáciu a tvorbu hodnoty vášho výskumného projektu: overte svoju technológiu, naučte sa rozpoznávať obchodné príležitosti, zdokonaľte svoje schopnosti prezentovať a prezentujte svoje inovatívne riešenia.

Viac informácií a referencie o predchádzajúcich ročníkoch nájdete tu.

Účasť je určená len pre príjemcov EIC Pathfinder (FET-Open a FET-Proactive) a príjemcov v rámci programu Transition, ktorí vystupujú buď ako jednotlivci, alebo ako zástupcovia konzorcia. Príjemcovia pomoci z programu EIC Accelerator nie sú oprávnení na účasť.

Tri školenia sú naplánované na 14. – 15. februára 2022, 7. – 8. marca 2022 a 11. – 12. mája 2022.

Prihlášku na školenie 14. – 15. februára 2022 nájdete tu (termín na podanie prihlášky je 28. januára 2022).

Všetky informácie nájdete tu.

Zverejnené 7.1.2022, slord