SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Earth Observation Summit 2020 / Copernicus „Eyes on Earth“ Online Roadshow

Podujatia

 • Začiatok
  02.06.2020, 00:00
 • Koniec
  03.06.2020, 00:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Miesto konania
  Online

Na Earth Observation Summit 2020 (Summit EO) bude prebiehať diskusia o dôležitosti kozmického vzdelávania a súvisiacich technológií; o budúcich pracovných miestach a udržateľnom hospodárskom raste, pričom budú prezentované doterajšie výsledky projektu EO4GEO. V interaktívnom prostredí má samit v úmysle vymieňať si názory s odborníkmi z podnikateľského, vládneho a akademického sektora na výsledky projektu a očakávania zainteresovaných strán.

Interaktívna on-line konferencia Summit EO pre medzinárodných účastníkov poskytne priestor na prezentáciu a diskusiu o prítomnosti a perspektíve vzdelávania a aplikácie zameranej na pozorovanie Zeme (EO) pre budúce pracovné miesta a udržateľný rast sektora EO / GI.

Po úspechu prvého samitu EO, ktorý sa konal v roku 2019 v belgickom Leuvene, bude konferencia EO v roku 2020 pripravená informovať účastníkov o dosiahnutých výsledkoch a nástrojoch vyvinutých v rámci projektu EO4GEO z bezpečnosti vášho domova, kancelárie, školy alebo univerzity.

REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ ČOSKORO

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa konferencie kontaktujte, prosím: info@eosummit-zagreb.eu

Ak máte otázky týkajúce sa registrácie, kontaktujte: info@copernicsroadshow.eu

Webová stránka podujatia: http://eosummit-zagreb.eu/wp/

________________________________________________________________________________________________________

(Online) Roadshow „Eyes on Earth“ vám umožní preskúmať, ako satelitné informácie podporujú vedecké porozumenie, tvorbu politiky a obchodné operácie. Klimatické a poveternostné podmienky, plánovanie mobility a dopravy, obnoviteľné zdroje energie, kvalita ovzdušia, dostupnosť a distribúcia sladkej vody, inteligentné poľnohospodárstvo, riadenie finančných rizík a meranie kritickej infraštruktúry sú oblasti, v ktorých môžu satelitné údaje priniesť pridanú hodnotu.
  
Roadshow „Eyes on Earth“ :
 
• Inšpiruje vás o mnohých aplikáciách vesmírnych údajov;
• Umožní vám preskúmať, ako sa dajú vesmírne údaje aplikovať vo vašom každodennom živote alebo v pracovnom prostredí;
• A poskytne vám informácie k nástrojom na ďalšie kroky.
 
Nie sú potrebné žiadne alebo obmedzené znalosti satelitov, satelitných údajov alebo diaľkového snímania; Roadshow je vhodná aj pre laikov.

Účastníci všetkých vekových skupín a z celej Európy sa budú môcť zúčastňovať interaktívnych stretnutí zameraných na priblíženie pozorovania Zeme, vesmírnych údajov a programu Copernicus so zameraním na občanov EÚ.

REGISTRÁCIA BUDE OTVORENÁ ČOSKORO
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím: info@copernicusroadshow.eu

Webová stránka podujatia: https://www.copernicus.eu/en/events/events/online-eyes-earth-roadshow-5th-edition