SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Deň výroby powered by EIT manufacturing

Podujatia

  • Začiatok
    01.06.2022
  • Koniec
    01.06.2022

Deň výroby powered by EIT Manufacturing je podujatím  zameraným na výrobu, inovácie a najnovšie technológie. Významnou pridanou hodnotou podujatia je aj spájanie začínajúcich podnikov, kľúčových priemyselných hráčov, investorov a odborníkov na globálnu výrobu.

Podujatie ponúka pestrý a bohatý program zameraný pre začínajúce podniky vo výrobnom priemysle.

V podujatí sa účastník stretne s inšpiratívnymi kľúčovými prejavmi, súťažou pre začínajúce podniky BoostUp! East 2022, pútavými diskusiami s investormi, korporáciami a začínajúcimi podnikmi s možnosťou nadväzovania kontaktov.

Samotné nadväzovanie kontaktov sa uskutoční pomocou stretnutí 1:1 priamo na podujatí a je na účastníkoch či si vyberú osobnú alebo online formu.

Účasť na tomto podujatí je bezplatná. A to platí aj pre fyzickú účasť vo Viedni – alebo online. Program podujatia bude zverejnený po registrácii ktorá je otvorená do 01.06.2022.

Viac informácií:

Zverejnené 12.05.2022, slord