SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Deň koordinátorov programu Horizont Európa: Riadenie grantov

Podujatia

Program dňa:

  • 9:30      Privítanie a agenda
  • 9:40      Pripomienky k právnemu základu
  • 10:10    Pripomienky k obchodnému procesu a IT nástroju
  • 10:50    Prestávka
  • 11:00    Výkazy a platby, právny základ
  • 11:30    Výkazy a platby, obchodný proces a IT nástroj
  • 12:10    Mechanizmus vzájomného poistenia
  • 12:40    Ukončenie stretnutia

Viac informácií:

Zverejnené: 19.9.2022, slord