SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: #EUvsVirus – celoeurópsky hackathon

Podujatia

 • Začiatok
  24.04.2020, 00:00
 • Koniec
  26.04.2020, 00:00
 • Miesto konania
  Online
 • Štát
  Slovensko

Európska komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ organizuje celoeurópsky hackathon s cieľom prepojiť občiansku spoločnosť, inovátorov, partnerov a obstarávateľov z celej Európy za účelom zozbierania inovatívnych riešení pre boj s koronavírusom.

#EUvsVirus Hackathon sa uskutoční v dňoch 24.-26. apríla 2020 a bude riešiť výzvy bezprostredne súvisiace s koronavírusom (napr. rýchla výroba zariadení, rozširovanie výrobných kapacít, transfer znalostí a riešení medzi krajinami), ktoré by sa mali rýchlo vyvinúť a zaviesť na jednotnom trhu EÚ.

Táto iniciatíva je doplňujúca k hackathonom na globálnej úrovni a úrovni členských štátov.

Viac informácii môžete nájsť na tejto webovej stránke: www.euvsvirus.org.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať zástupkyňu Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie (DG RTD) Európskej komisie: Veronica.VACCARI@ec.europa.eu alebo využite všeobecnú e-mailovú adresu: RTD-PANEUROPEAN-COVID-HACKATHON@ec.europa.eu

Viac informácií

Hackathon?

Slovo „hackathon“ vzniklo zložením slov hack a maratón. Slovo hack tu pritom odkazuje na komunitu programátorov šesťdesiatych rokov na MIT v USA. Hackathon tak nie sú „hackerské“ akcie, teda akcie počítačových kriminálnikov, ale akcie nadšencov a inovátorov. Na hackathone proti sebe súperia jednotlivci alebo malé tímy. Vymýšľajú riešenie zadaného problému alebo dostanú tému a prichádzajú s nápadmi. Zloženie tímov je stanovené vopred alebo sa rozhoduje na mieste. Štandardná doba na vyriešenie zadania je 24 hodín, niekedy aj viac dní, a na konci sa potom vyhlasujú víťazi, ktorí najlepšie splnili zadanie. Úlohy sú vždy postavené tak, aby ich riešenia spočívalo vo vývoji nejakej aplikácie, produktu alebo riešenia.

Hackathony sa organizujú v prakticky všetkých mysliteľných odboroch. V súčasnej dobe sú populárnymi témami zdravotníctvo, inteligetné domácnosti aj mestá, doprava a mobilita či energetika. Obvykle hackathon organizujú veľké spoločnosti alebo aj verejné organizácie, ktoré týmto spôsobom chcú prísť na nové, originálne nápady.