SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COST Online Informačný deň

Podujatia

Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky (European Cooperation in Science and Technology -COST) organizuje online informačný deň, ktorý sa bude konať 23. júna.

Účastníci podujatia sa budú môcť dozvedieť organizácii COST, o jej úlohe pri propagácii a šírení excelentnosti výskumu, úlohe a vplyve programu COST a tiež o spôsobe zapojenia sa do výziev akcií COST.

Informačný deň bude vysielaný naživo prostredníctvom kanála COST YouTube, ako aj prostredníctvom funkcie Zoom.

Prístup je otvorený pre všetkých záujemcov a je bezplatný.

Akékoľvek otázky počas informačného dňa môžete posielať prostredníctvom tohto linku.