SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Brokerage podujatie: Earth Observation – Funding opportunities under Horizon Europe

Podujatia

 • Začiatok
  13.12.2021, 14:00
 • Koniec
  13.12.2021, 16:30
 • Typ podujatia
  Brokerage event
 • Organizátor
  PolSCA, NRDIO, SLORD, CZELO
 • Miesto konania
  Online

V nadväznosti na úspešnú V4 konferenciu s názvom “Earth Observations for the citizens and the planet”, ktorú v júni 2021 zorganizovali styčné kancelárie V4 pre výskum a vývoj v Bruseli – t. j. Česká styčná kancelária pre vzdelávanie a výskum (CZELO), Národná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie Maďarska (NRDIO), Styčná kancelária Poľskej Akadémie vied (PolSCA) a Slovenská styčná kancelária pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli – si Vás dovoľujeme pozvať na brokerage podujatie v oblasti pozorovania Zeme / služieb programu Copernicus.

Brokerage podujatie sa uskutoční 13. decembra 2021 v čase od 14.00 do 16.30 hod. Poskytne stručný prehľad nedávno vyhlásených výziev programu Horizont Európa, jeho hlavným cieľom je však umožniť nadviazanie nových spoluprác medzi účastníkmi pomocou rýchlych (pitch) prezentácií. Privítame účastníkov nielen zo skupiny V4, ale zo všetkých krajín.

Radi Vás privítame ako aktívnych účastníkov, ktorí budú mať možnosť prezentovať svoju organizáciu a nápady na budúcu spoluprácu v rámci programu Horizont Európa. Zároveň je možné zúčastniť sa aj ako pozorovateľ tým, že si vypočujete svojich kolegov vedcov a necháte sa inšpirovať ich prezentáciami.

V prípade, že máte záujem o účasť na našom podujatí, zaregistrujte sa TU a uveďte, o ktoré výzvy máte konkrétny záujem.

Pre tých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť a predniesť rýchlu prezentáciu, prikladáme aj šablónu, ktorú by ste mali použiť pri príprave svojej pitch prezentácie. Pri príprave svojho vystúpenia dodržte časový limit 3 minúty. Aby sme nestrácali drahocenný čas, chceme všetky prijaté prezentácie zlúčiť do jedného súboru, preto nám svoje prezentácie pošlite najneskôr do 8. decembra, 18:00 hod.

Vzhľadom na obmedzený počet voľných miest na pitch prezentácie a v prípade nadmerného počtu prihlásených si organizátori vyhradzujú právo výberu účastníkov.

Bližšie k podujatiu zaregistrovaným účastníkom zašleme odkaz aj aktualizovaný program podujatia, v ktorom bude uvedené poradie prezentujúcich.

Viac informácií:

Kontakty na organizátorov:

NRDIO – Ágota Dávid (agota.david@mfa.gov.hu)

PolSCA – Tomasz Poprawka (tomasz.poprawka@polsca.pan.pl)

SLORD – Monika Bideau Repčíková (monika.repcikova@cvtisr.sk)

Zverejnené 19.11.2021, slord