SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

17. ročník konferencie HTMC o chémii vysokoteplotných materiálov

Podujatia

V dňoch od 6. do 11. júna 2021 sa uskutoční v poradí 17. ročník medzinárodnej konferencie o chémii vysokoteplotných materiálov s názvom „HTMC XVII“ (High Temperature Materials Chemistry), ktorú bude organizovať Ústav anorganickej chémie SAV.

Táto medzinárodne uznávaná konferencia na vysokej úrovni poskytuje jedinečnú možnosť stretnutia s kľúčovými vedcami a inými zainteresovanými stranami v oblasti chémie vysokoteplotných materiálov. Konferencia sa zameria na šírenie vedeckých poznatkov pochádzajúcich z krajín V4 medzi všetkých svetových vedcov a podporí tiež aktívne zapojenie mladých vedcov do programu.

Cieľom podujatia je spojiť ľudí z oblastí chémie, fyziky, materiálového výskumu, strojárstva a aplikácií, teoretickej chémie, elektrochémie, oblasti roztavených solí, termochémie, vedy o Zemi a planétach a metalurgie, ktorí študujú chemické javy spôsobené vysokou teplotou v tuhých a kvapalných materiáloch.

Registrácia na podujatie bude spustená začiatkom decembra 2020. Organizátori podujatia však aktuálne žiadajú záujemcov vyplniť predbežný registračný formulár, na základe ktorého im budú priebežne zasielané bližšie informácie o registrácii ako aj o samotnej konferencii.

Viac informácií nájdete na oficiálnom webe podujatia.