SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

10. ročník medzinárodnej konferencie o inováciách v európskom leteckom výskume (EASN)

Podujatia

  • Začiatok
    02.09.2020
  • Koniec
    04.09.2020
  • Typ podujatia
    Konferencia
  • Miesto konania
    Online

V dňoch 2. až 4. septembra 2020 organizuje asociácia European Aeronautics Science Network (EASN) 10. ročník medzinárodnej konferencie o inováciách v európskom výskume v oblasti letectva s názvom „Innovation in Aviation & Space to the Satisfaction of the European Citizens“.

Tento rok sa konferencia bude výnimočne konať online.

Cieľ tohto podujatia je organizácia vysoko kvalitnej vedeckej konferencie a zároveň dôležitého európskeho informačného podujatia. Počas podujatia budú k dispozícii virtuálne miestnosti a priestor na diskusie s rečníkmi a účastníkmi podujatia podobne ako počas konferencie s fyzickou účasťou.

Registrácia aj možnosť predkladania abstraktov je otvorená. Účasť je spoplatnená registračným poplatkom, ktorý je prispôsobený virtuálnemu režimu.

Viac informácií: