SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva RM Roadmap v rámci Horizontu Európa pre manažérov v oblasti výskumu a vývoja

Odporúčame

Cieľom projektu je zlepšenie riadenia v oblasti výskumu a vývoja. Prihlasovanie do konzultačného procesu je otvorené od 25. septembra.

Projekt RM Roadmap je 36-mesačná iniciatíva financovaná sumou 1,5 milióna EUR s cieľom posilniť riadenie výskumu v celej Európe. Jej cieľom je vyhodnotiť a vylepšiť kapacity EÚ v oblasti riadenia výskumu, prepojiť existujúce siete na inteligentnej platforme pre spoluprácu a informovať komunitu o dostupných zdrojoch. Týmto spôsobom sa snaží zvýšiť konkurencieschopnosť a hospodársku výkonnosť EÚ, pričom na dosiahnutí cieľov sa podieľa osem partnerov z rôznych európskych krajín.

V rámci projektu sa manažéri výskumu môžu zapojiť do konzultačného procesu, ktorého cieľom je spoločne preskúmať stav riadenia vedy v členských štátoch EÚ a ich pridružených krajinách. Koordináciu budú viesť určení ambasádori RM Roadmap z každej krajiny.

Účasť je bezplatná a otvorená pre všetkých manažérov výskumu, vrátane tých, ktorí pracujú s fondmi národného financovania. Výsledkom tohto konzultačného procesu budú výstupné reporty pre jednotlivé krajiny. Tie budú následne predložené Európskej komisii a môžu byť začlenené do tvorby politiky v oblasti profesie a pracovných podmienok manažérov riadenia výskumu. Tiež budú zverejnené na Research Management Helix.

Ak sa chcete konzultačného procesu zúčastniť, môžete sa zaregistrovať na online platforme od 25. septembra:

– pokiaľ už máte účet EARMA tu

– pokiaľ ešte nemáte účet EARMA tu

Samotný konzultačný proces sa uskutoční od 2. októbra do 10. novembra 2023.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené: 2.10.2023, slord