SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na predkladanie návrhov o členstvo v expertnej skupine pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií

Odporúčame

Odporúčania Skupiny expertov pre hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií (ESIR) budú užitočné pri vypracovaní perspektívneho programu najmä DG RTD, ale aj iných útvarov Komisie ( EAC, CNECT, ECFIN, GROW, CLIMA atď.), prispievajúc tak k celému spektru politík Európskej únie. Táto expertná skupina predstavuje obnovu súčasnej expertnej skupiny s názvom ESIR2, ktorá sa zameriavala na hospodársky a spoločenský vplyv výskumu a inovácií.

Hlavnými úlohami skupiny ESIR3 budú:

  • Pomoc pri tvarovaní politiky generálneho riaditeľstva RTD v oblasti výskumu a inovácií;
  • Poskytovanie strategických odporúčaní pre rozvoj politiky založenej na údajoch;
  • Pomoc pri realizácii politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií;
  • Vytváranie politických návrhov a stručných analýz;
  • Organizácia propagačných akcií na rozširovanie poznatkov;
  • Navrhovanie konkrétnych politík založených na základe úvah skupiny;

Skupina bude tvorená maximálne zo 16 členov vymenovaných v osobnej funkcii. Členovia skupiny budú menovaní generálnym riaditeľom RTD z uchádzačov na dobu 2 rokov. Pozícia je finančne ohodnotená a preplatené budú aj cestovné a ubytovacie náklady.

Výzva na predkladanie žiadostí o členstvo v expertnej skupine je otvorená do 30. septembra 2023.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie návrhov o členstvo v expertnej skupine

Zverejnené 8.9.2023, slord