SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry

Centrum vedecko-technických informácií SR Vám prináša vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na účasť slovenských organizácií v európskom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.

V publikácii nájdete analýzu, ktorú sme uskutočnili na základe získaných odpovedí z realizovaného dotazníkového prieskumu týkajúceho sa projektov v rámci programu Horizont 2020. Zámerom tejto analýzy je priniesť nové zistenia a vyvolať širšiu odbornú diskusiu o vede a výskume v SR, najmä o problémoch, ich príčinách a súvislostiach, ale predovšetkým o ich možných riešeniach.

Pevne veríme, že táto analýza účasti slovenských organizácií v programe Horizont 2020 Vám pomôže pri lepšej orientácii v programe a zefektívni vašu prácu a úspešnosť pri budúcich projektových návrhoch v rámci nového programu Horizon Europe (2021 – 2027).

Zdroj: Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020
Prevzaté z ERA Portál Slovensko