SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Voľné pracovné miesta v kancelárii SLORD

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Iné

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo výberové konanie na nasledujúce pozície v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli.

  1. Vedúci/vedúca Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli;
  2. Odborný poradca/odborná poradkyňa v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022.

Kontaktná osoba: RNDr. Ing. Anna Krivjanská
E-mail: anna.krivjanska@cvtisr.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022.

Informácie o činnosti kancelárie SLORD nájdete v sekcii O nás.

Aktuálne sa taktiež obsadzujú tri pozície Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Viac informácií:

Zverejnené 6.12.2021, slord