SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Verejné konzultácie o budúcnosti fondov EÚ

Odporúčame

/banner3_42798.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ height=“212″ width=“353″ />

Dňa 10. januára 2018 spustila Európska komisia verejné konzultácie o fondoch EÚ v oblasti investícií, výskumu a inovácií, malých a stredných podnikov a jednotnom trhu. Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov, organizácie a ďalšie zainterované strany. Súbežne prebiehajú aj ďalšie konzultácie, ktoré pokrývajú tieto oblasti: kohézia; bezpečnosť; migrácia a azyl; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita.

Komisia v priebehu roka 2018 predloží sériu návrhov finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020,  ktorý predstavuje dlhodobý rozpočet EÚ. Návrhy Komisie budú koncipované s cieľom umožniť EÚ riešiť prioritné otázky v tých oblastiach, v ktorých môže dosiahnuť viac ako členské štáty EÚ konajúce jednotlivo. Predtým sa však vykoná dôkladné posúdenie toho, čo v minulosti fungovalo dobre a čo by sa v budúcnosti dalo zlepšiť. Táto konzultácia je neoddeliteľnou súčasťou procesu.

Po skončení konzultačného obdobia budú všetky odpovede zo strany Komisie zhrnuté a ďalej zohľadnené pri komplexných návrhoch ďalšej generácie finančných programov pre viacročný finančný rámec po roku 2020. 

Verejná konzultácia je sprístupnená do 8. marca 2018.

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti investícií, výskumu a inovácií, MSP a jednotnom trhu