SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Účasť Spojeného kráľovstva na programoch EÚ

Odporúčame

UKRO sprístupnila záznam a prezentácie z webinára o fáze prípravy  grantovej dohody pre projekty s organizáciami zo Spojeného kráľovstva, ktorá sa zaoberá technickými aspektmi zmeny príjemcov zo Spojeného kráľovstva na pridružených partnerov (PP) počas oneskoreného pridruženia Spojeného kráľovstva:

Webinár poskytuje prehľad niekoľkých dôležitých aspektov účasti Spojeného kráľovstva na projektoch Horizontu Európa vrátane úlohy PP, vplyvu zmien z príjemcu na PP na projekty, zmluvných vzťahov medzi PP a konzorciom, špecifických podmienok MSCA atď. 

Hlavným posolstvom je, že organizácie zo Spojeného kráľovstva by mali byť zahrnuté do žiadostí ako príjemcovia (žiadajúci o financovanie z EÚ), nie ako pridružení partneri. K zmene na pridružených partnerov by malo dôjsť až vo fáze prípravy grantovej dohody (GAP), keď o to požiada Európska komisia.

Viac informácií

Zverejnené: 9.11.2022, slord