SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli hľadá stážistov na rok 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020. Staňte sa súčasťou nášho tímu!

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci.

Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od januára 2019.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je:

 • 1. november 2019: (prvý polrok 2020)
 • 1. máj 2020: (druhý polrok 2020)

Podmienky:

 • študent II. stupňa VŠ / absolvent I. stupňa VŠ
 • zaslanie životopisu a motivačného listu v anglickom aj slovenskom jazyku
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • komunikatívnosť
 • záujem o európske politiky v oblasti výskumu a inovácií

Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli je bezplatná. V prípade záujmu je však možné požiadať o finančnú podporu z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+, resp. z iných programov na podporu mobilít. V prípade záujmu o bližšie informácie neváhajte kontaktovať zodpovednú osobu z Vašej univerzity.