SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spustenie verejnej konzultácie o programe Digital Europe

Odporúčame

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie

Dňa 25. júla 2019 spustila Európska komisia online konzultáciu, ktorej zámerom je získať názory širokej verejnosti na orientáciu prvých dvoch rokov budúceho programu Digital Europe.

Spätná väzba bude použitá na finalizáciu pracovného dokumentu pod názvom Draft orientation for Digital Europe, so zameraním na umelú inteligenciu, superpočítače, kybernetickú bezpečnosť, pokročilé digitálne zručnosti a prijímanie digitálneho pokroku naprieč európskou spoločnosťou.

Cieľom konzultácie je:

  1. prispieť k vypracovaniu pracovných programov a výziev na predkladanie návrhov na roky 2021 – 2022;
  2. ohodnotiť čitateľnosť programu;
  3. ponúknuť príležitosť na vyjadrenie svojich pripomienok.

Vyjadriť svoj názor je možné na nasledovnom odkaze najneskôr do 25. októbra 2019.

Viac informácií o konzultácii nájdete tu.