SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spustenie novej sekcie o nadchádzajúcom programe Horizon Europe

Odporúčame

Odteraz nájdete na webovej stránke Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj (SLORD) novú sekciu o nadchádzajúcom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027).

Sekcia ponúka súhrn základných informácií potrebných pre orientáciu v novom programe, vrátane informácií o pripravovaných Misiách v oblasti výskumu a inovácií a európskych výskumno-inovačných partnerstvách, ktoré sú hlavnými novinkami programu.

Sekcia taktiež ponúka súbor užitočných odkazov pre ďalšie štúdium.

O vývoji príprav programu Horizon Europe informujeme pravidelne aj prostredníctvom aktualít, odporúčaní a newslettra.

Prejsť na novú sekciu Horizon Europe