SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Sprievodca schémou SME Instrument (EIC Accelerator Pilot): 4. aktualizované vydanie (Apríl 2019)

Odporúčame

Oblasti
 • Prístup k rizikovému financovaniu

/sprievodca-aktualizacia-2019-04.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

4. aktualizované vydanie (Apríl 2019)

Stiahnite si novú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument, ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte 2000 firiem.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt?

SME Instrument môže byť aj pre vás!
Obsah publikácie:

 1.     Úvod do SME Instrument
 2.     Štruktúra a fázy SME Instrument
 3.     Ako pripraviť a podať návrh projektu
 4.     Hodnotenie návrhov projektov
 5.     Podporné služby pre úspešné firmy
 6.     Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 7.     Výsledky SME Instrument
 8.     Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 9.     Príprava nového programového obdobia (2021-2027)
 10.     Kto vám na Slovensku pomôže
 11.     Rady a tipy
 12.     Odkazy
 13.     Prílohy

4. vydanie (Apríl 2019) prináša novinky a aktualizácie:

 •     Novinky SME Instrument od roku 2019 (kapitola 1)
 •     Zmeny a novinky v Príručke pre predkladateľov návrhov pre SME Instrument od 2019 (kapitola 1)
 •     Ukončenie financovania fázy 1 (úprava termínov podania návrhov, kapitola 2)
 •     Tipy pre interviá pre fázu 2 SME Instrument (kapitola 4)
 •     Doplnený zoznam úspešných slovenských firiem (kapitola 7)
 •     Príprava nového programového obdobia (2021-2027) (kapitola 9)
 •     Čo hovoria na SME Instrument investori a zástupcovia biznisu (kapitola 11)
 •     Aktualizovaný zoznam hodnotiteľov pre panely fázy 2 z februára 2019 (Príloha 1)

Viac informácií:

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť TU
Zdroj: InnoNews.blog