SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Slovenská akademická a výskumná komunita podáva pomocnú ruku Ukrajine

Odporúčame

Kancelária SLORD súcití so všetkými obyvateľmi Ukrajiny zasiahnutými prebiehajúcou vojenskou inváziou. Slovensko prejavuje solidaritu a slovenská akademická a výskumná komunita je odhodlaná podať pomocnú ruku ukrajinským vedeckým pracovníkom, študentom a ďalším.

Verejný akademický a výskumný sektor:

·  SAIA Informácie pre občanov Ukrajiny prichádzajúcich študovať na Slovensko

· Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo finančnú pomoc pre ukrajinských vysokoškolákov. Rezort má vyčleniť 1,875 mil. EUR na podporu prijímania študentov zasiahnutých konfliktom a 2,25 mil. EUR na jazykové kurzy pre ukrajinských študentov.

·  Slovenská akadémia vied ponúka svoje ubytovacie kapacity novoprichádzajúcim ukrajinským kolegom a ich rodinným príslušníkom, ale aj rodinným príslušníkom aktuálnych zamestnancov, zamestnankýň a doktorandov, doktorandiek SAV z Ukrajiny.


Pripravenosť pomôcť aj konkrétne opatrenia pre študentov, zamestnancov a ich rodiny ohlásila:
·  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach │ Opatrenia UPJŠ – pomoc študentom, zamestnancom a ich rodinám Podpora pre študentov/absolventov zasiahnutých konfliktom
·  Technická univerzita v Košiciach Technická univerzita v Košiciach vyjadruje solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinám
·  Univerzita Komenského v Bratislave Stojíme za Ukrajinou UK pomáha Ukrajine: čo sa podarilo počas prvého týždňa
·  Slovenská technická univerzita v Bratislave Opatrenia STU v krízovej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine
·  Ekonomická univerzita v Bratislave Opatrenia na pomoc študentom a zamestnancom z oblastí postihnutých vojnovou situáciou na Ukrajine Free mover mobility pre študentov ukrajinských VŠ
·  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Vyhlásenie UMB Univerzitná podporná schéma UMB pre ukrajinských vedecko-výskumných pracovníkov na rok 2022
·  Žilinská univerzita Žilinská univerzita v Žiline vyjadruje solidaritu s Ukrajinou
·  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Sociálna výpomoc pre študentov Odpustenie ubytovacích poplatkov v ŠD UKF Stanovisko UKF k situácii na Ukrajine
·  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Pomoc pre študentov SPU v Nitre, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov postihnutých vojnou na Ukrajine
·  Trnavská univerzita Trnavská univerzita v Trnave vyjadruje úprimnú solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny
·  Technická univerzita vo Zvolene Podporné centrum pre študentov TUZVO
·  Katolícka univerzita v Ružomberku Poradenské centrum KU je otvorené pre potreby študentov z Ukrajiny
·  Prešovská univerzita Podporujeme ukrajinských študentov
a mnohé ďalšie inštitúcie.

Súkromný sektor:

·  Slovenská biotechnologická spoločnosť Multiplex DX ohlásila, že je schopná hneď otvoriť 2-3 pracovné miesta pre vedcov a vedkyne z Ukrajiny, vrátane pomoci s relokáciou. Ak poznáte šikovného molekulárneho biológa, biochemika alebo chemika nukleových kyselín, poproste ich, aby kontaktovali career@multiplexdx.com.

·  Slovenská spoločnosť DB BIOTECH, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu protilátok pre klinickú diagnostiku, je pripravená prijať do svojho vedeckého tímu expertov z Ukrajiny v oblasti bioinformatiky a/alebo AI v oblasti biotechnológií. Kontaktná osoba: Matúš Mišuth, PhD.; +421949273270, misuth@dbbiotech.com, info@dbbiotech.com.

· Všetky ponuky zo Slovenska v databáze Science for Ukraine.

Európa:

·  Science for Ukraine je dobrovoľnícka iniciatíva, ktorá zhromažďuje ponuky na prácu a štúdium od univerzít a súkromných pracovísk po celom svete pre študentov a vedcov na úteku pred vojnou na Ukrajine, a prepája ich s konkrétnymi ukrajinskými akademikmi. Ak má Vaša univerzita, katedra, laboratórium alebo firma takúto pozíciu, prosím, pridajte ju do databázy https://scienceforukraine.eu/submit. Pokiaľ ste inštitúcia poskytujúca podporu, môžete informáciu zverejniť aj na svojom účte na Twitteri a do príspevku vložiť hashtag  #ScienceForUkraine. Celá databáza ponúk je dostupná tu.

·  Laboratóriá z celého sveta ponúkajú miesta pre ukrajinských vedcov a vedkyne pomocou viacerých platforiem. Rozsiahla databáza s vyše 2000 ponukami na nachádza na tomto odkaze.

·  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) ponúka možnosť platenej stáže pre ukrajinských občanov zasiahnutých inváziou.

· Európska rada pre výskum (ERC) vyzvala držiteľov svojich grantov na poskytnutie pracovných miest výskumníkom utekajúcich z Ukrajiny. Databáza ponúk sa nachádza na tomto odkaze.

· Európska komisia v spolupráci so sieťou EURAXESS spustila platformu ERA4Ukraine. Platforma združuje informačné a podporné služby sú určené pre výskumných pracovníkov, ktorí na Ukrajine buď pôsobia, alebo odtiaľ museli utiecť. Je k dispozícii tu.

Táto vlna podpory a súdržnosti ukazuje, že akademický a výskumný sektor tvorí dôležitý pilier spoločnosti posilňujúci demokratické princípy, základné práva, rozmanitosť, inklúziu a akademické hodnoty všeobecne. Pokiaľ máme možnosť pomôcť, pomôžme, aj keď by to malo byť len ignorovaním dezinformácií a falošných správ, ktoré sa nachádzajú a budú nachádzať v našom mediálnom priestore.

Ste inštitúcia ponúkajúca podporu ukrajinskej výskumnej a študentskej komunite a chceli by ste zdieľať túto informáciu čo najširšie? Napíšte nám na slord@cvtisr.sk a budeme informáciu zdieľať v tomto príspevku a na sociálnych sieťach SLORD. Rovnako nás prosím kontaktujte, ak by ste chceli informácie zdieľať na Twitteri cez konto Science for Ukraine, ale Vaša inštitúcia nemá na Twitteri založený účet. 

Príspevok aktualizujeme.

Zverejnené 28.2.2022, slord