SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

SLORD mini-výzva: Príďte prezentovať svoj príbeh vo výskume do Bruselu

Odporúčame

Kancelária SLORD aktuálne pripravuje konferenciu v Bruseli zameranú na tematiku kariér vo výskume.

Poldňová konferencia s názvom „Outstanding Research Careers“ sa uskutoční 28. novembra 2023 a organizujeme ju spolu s partnerskými styčnými kanceláriami #V4 Science in Brussels.

Vyhlasujeme preto otvorenú výzvu pre výskumníkov a výskumníčky na prejavenie záujmu o vystúpenie na konferencii.

Našim cieľom je priniesť príbehy úspešných výskumníčok a výskumníkov do prostredia Bruselu a ponúknuť im možnosť zviditeľnenia sa, zdieľania svojich skúseností a nadviazania nových kontaktov.

Čo ponúkame?

 • príležitosť prezentovať a zviditeľniť svoju výskumnú kariéru
 • možnosť zdieľať svoje skúsenosti s prekonávaním bariér a poskytnúť odporúčania pre tvorbu politík 
 • preplatenie cestovných a ubytovacích nákladov na cestu do Bruselu

Koho hľadáme?

 • výskumníka alebo výskumníčku s pôsobiskom na Slovensku, bez ohľadu na štátnu príslušnosť
 • na strednom stupni kariéry (R2*-R3**)
 • s dobrou úrovňou anglického jazyka
 • so zaujímavým kariérnym príbehom

Čo očakávame?

 • prípravu 10 až 15-minútovej prezentácie o priebehu výskumnej kariéry s poukázaním na svoje úspechy a prekonané bariéry
 • účasť v panelovej diskusii zameranej na bariéry a problémy, ktoré sú prítomné v prostredí výskumu z pohľadu jednotlivca

Akým témam sa bude venovať panelová diskusia?

Diskusia bude zameraná na 4 problematiky:

 1. Bariéry bezproblémovej výskumnej mobility v Európe (medzinárodná mobilita a medzi-sektorová mobilita)
 2. Prekážky pri napredovaní vo výskumnej kariére (súlad rodinného a pracovného života, nedostatok financovania, nerovnaké zaobchádzanie, zriedkavá disciplína a i.)
 3. Zručnosti (ako doplniť chýbajúce zručnosti pre napredovanie v kariére, tréningové príležitosti, inštitucionálna podpora)
 4. Zamestnanie (ako zabezpečiť väčšiu stabilitu pozícií vo výskume, najmä u výskumníkov na začiatku kariéry)

Od vybraného rečníka alebo rečníčky očakávame, že sa bude mať možnosť vyjadriť k aspoň 2 zo 4 problematík panelovej diskusie.

Ako sa prihlásiť?

Pošlite nám Váš životopis a niekoľko riadkov o svojej výskumnej kariére na adresu slord@cvtisr.sk. Budeme môcť vybrať 1 osobu, ktorej poskytneme detailné informácie a zabezpečíme pracovnú cestu do Bruselu.

Prihlasovanie je otvorené do 15. augusta 2023.

#V4 Science in Brussels označuje spoluprácu 4 styčných kancelárií pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie v Bruseli:

 • Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD),
 • Czech Liaison Office for Education and Research (CZELO),
 • Polish Science Contact Agency „PolSCA“ of the Polish Academy of Sciences in Brussels,
 • National Research, Development and Innovation Office (NRDIO).
*R2 – uznávaný výskumný pracovník (Recognised Researcher) – do tejto skupiny patria výskumníci, ktorí už ukončili doktorandské štúdium ale ešte nerealizujú svoj výskum v plnej miere samostatne, ako aj výskumníci bez PhD s porovnateľnou mierou skúseností.
**R3 – etablovaný výskumný pracovník (Established Researcher) – na tomto stupni sa nachádzajú skúsení výskumníci a výskumníčky s výraznou mierou samostatnosti pri realizácii svojich úloh.

Zverejnené 19.6.2023, aktualizované 22.6.2023, slord