SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Rada EÚ dopĺňa legislatívny rámec EÚ v oblasti výskumu

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 10. mája 2021 prijala Rada EÚ súbor právnych aktov zameraných na doplnenie právneho rámca týkajúceho sa programu Horizon Europe, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027.

Ide o tieto právne akty:

  • rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizon Europe, v ktorom sa stanovujú operačné ciele a druhy činností plánované na vykonávanie programu Horizon Europe;
  • nariadenie o programe Euratomu, ktorým sa dopĺňa program Horizon Europe, aby sa zabezpečilo pokračovanie jadrového výskumu a odbornej prípravy s dôrazom na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a ochrany pred žiarením;
  • zmeny nariadenia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT) zamerané najmä na posilnenie finančnej udržateľnosti a otvorenosti znalostných a inovačných spoločenstiev;
  • rozhodnutie o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorým sa stanovujú prioritné oblasti a stratégia EIT na roky 2021 – 2027, a to vymedzením cieľov, kľúčových akcií, spôsobu fungovania, očakávaných výsledkov a potrebných zdrojov EIT.

Celú tlačovú správu Rady EÚ nájdete tu.

Viac informácií:

Pre ďalšie informácie a strategické dokumenty k programu Horizon Europe prejdite na sekciu Horizon Europe tu.

Zverejnené 12.5.2021, slord